3 buiten terreinen

Terreinreservatie

Reserveer 1 van de 3 buiten terreinen via de website van Tennis Vlaanderen.

Afspraken terreinreservatie

Hoeveel keer kan ik reserveren?

Volwassenen
  • 2 x reserveren voor de komende 14 dagen
  • 1 x reserveren op de dag zelf (8u – 22u) als er nog pleinen beschikbaar zijn
Jeugd (tot 16 jaar)
  • 2 x reserveren voor 17u voor de komende 14 dagen
  • 1 x reserveren op de dag zelf (8u – 22u) als er nog pleinen beschikbaar zijn
  • 1 x reserveren op het D-plein met tennismuur voor de komende 14 dagen
  • 1 x reserveren op het D-plein met tennismuur op de dag zelf indien nog uren vrij

Wat mag niet?

Spelen op de naam van iemand anders is niet toegelaten! Ook reserveren onder iemand anders naam, om dan telkens de dag zelf toch de reservatie te wijzigen naar uw eigen naam, wordt niet getolereerd!

Bij inbreuken tegen deze afspraak kunnen volgens het huishoudelijk reglement (insert link) volgende maatregelen genomen worden:

  • 1ste inbreuk = officiële verwittiging
  • 2de inbreuk = 1 week speelverbod
  • 3de inbreuk = 1 maand speelverbod
  • 4de inbreuk = uitgesloten voor de rest van het seizoen

Gastspeler

Ieder lid kan jaarlijks 4 keer met een gastspeler spelen. Als deze persoon al ooit lid is geweest bij Tennis Vlaanderen of lid is op een andere club, geef je zijn/haar naam in en klik je op “Zoek gastspeler” om de gastspeler toe te voegen. Indien dat niet het geval is kan je kiezen voor “Onbekende gastspeler”.

Hiervoor wordt een bijdrage van 5 euro gevraagd per reservatie. Deze wordt onmiddellijk online betaald bij reservatie.